GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcılarımızın sitemizi kullanmak için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler “ATLANTİS YAPIMCILIK A.Ş” (ATLANTİS YAPIMCILIK) tarafından toplanmakta ve saklanmaktadır.

ATLANTİS YAPIMCILIK A.Ş, kullanıcının siteyi işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ATLANTİS YAPIMCILIK, kullanım koşullarında öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

Verilen şahsi bilgiler, (adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler vb.) bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece ya da Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruma verilmeyecektir. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

ATLANTİS YAPIMCILIK, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ATLANTİS YAPIMCILIK aynı zamanda kullanıcının, kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma, reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ATLANTİS YAPIMCILIK, kullanıcılarının bilgilerini ve içeriklerini dilediğinde uygun göreceği başka bir web adresine taşıma hakkına sahiptir. ATLANTİS YAPIMCILIK, web sitesi kullanıcılarına iletişim ve tanıtım amaçlı e-posta, sms gönderimi yapma hakkını, iletişime geçme hakkını saklı tutar. Ayrıca kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgiler, ATLANTİS YAPIMCILIK tarafından bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan iş ortakları ve iştirakleri ile de paylaşılabilecektir.

Kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

ATLANTİS YAPIMCILIK, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ATLANTİS YAPIMCILIK, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

ATLANTİS YAPIMCILIK, site dahilinde başka sitelere link verebilir. ATLANTİS YAPIMCILIK, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ATLANTİS YAPIMCILIK, kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerini uygular.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, ATLANTİS YAPIMCILIK haricinde yalnızca kullanıcının kendisi tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler ATLANTİS YAPIMCILIK tarafından da güncellenebilecektir.

Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir.

ATLANTİS YAPIMCILIK, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. ATLANTİS YAPIMCILIK’ın değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Her Kullanıcı, işbu siteyi ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Atlantis Yapımcılık Çerez Politikası’nı okuyabilirsiniz.